Communicatie en gedragspatronen in het familiebedrijf

Informatie

Zorgvuldige communicatie en oog voor gedragspatronen spelen een niet te onderschatten, kritieke rol bij zakelijke dienstverlening aan familiebedrijven. De vraagstukken en processen waarover u familiebedrijven adviseert vragen om een rationele benadering, maar wees u bewust van de emotionele band die familieleden hebben! Niet zelden loopt de kwaliteit van de dienstverlening aan familiebedrijven averij op en worden doelstellingen niet gehaald. Dat laatste meestal zonder dat men de vinger kan leggen op wat daarvan nu precies de oorzaak is. In deze cursus leert u deze aspecten in het familiebedrijf herkennen en doorgronden, zodat u uw klant echt toegevoegde waarde kunt bieden.

Leerdoelen

Na deze cursus kunt u:
  • veel voorkomende communicatie- en gedragspatronen in familiebedrijven herkennen en duiden;
  • betrokkenen bewust maken van de invloed daarvan op de onderlinge interactie bij veranderingsprocessen in het familiebedrijf;
  • uw dienstverlening aan familiebedrijven, op grond van de opgedane kennis, beter toespitsen en hiermee toegevoegde waarde bieden.
 

Auteur

  • E. van de Vijver

    Ed van de Vijver is senior adviseur familiebedrijven bij de Adviesgroep Familiebedrijven van BDO Consultants B.V. Naast advisering aan familiebedrijven over opvolging, communicatie en afstemming tussen familie- en bedrijfsverhoudingen, is hij mediator, gespecialiseerd in bemiddeling binnen familiebedrijven.  Bovendien is hij als docent betrokken bij vele trainingen en cursussen binnen en buiten BDO en geeft hij presentaties en workshops voor in- en externe instanties. Hij publiceert regelmatig over zijn vakgebied. Vanaf 2008 schrijft hij als columnist over zijn ervaringen in het familiebedrijf in De Telegraaf. Daarnaast geeft hij in diverse media interviews. Van de Vijver heeft niet alleen ruim dertig jaar advieservaring in het mkb, maar komt zelf ook uit een familiebedrijf. Door zijn ervaring met de overname van het bedrijf van zijn vader in de 80-er jaren, heeft hij aan den lijve ervaren wat er speelt in familiebedrijven.