Focus op MKB: overlijden van de ondernemer

Informatie

In deze aflevering van Focus op MKB gaan D.J. ter Harmsel AA RB, mr. S.F.J.J. Schenk RB en mr. H.A. Elbert met elkaar in gesprek over de gevolgen bij het overlijden van de ondernemer. Heeft u deze vragen wel eens aan uw klanten gesteld; Wat zou er morgen gebeuren als u vanavond tegen een boom aanrijdt? Heeft u alles goed geregeld? Durft u dit met een gerust gevoel te zeggen? Welke rol heeft de accountant hierin? Wat betekent dit voor uw zorgplicht? Wat zijn de fiscale gevolgen bij overlijden van de DGA? Deze en andere vragen komen tijdens deze aflevering aan bod.

Preview

Leerdoelen

 • bent u op de hoogte van de algemene bepalingen rondom overlijden van de ondernemer, denk hierbij aan het erfrecht, testament, huwelijksvermogensrecht;
 • heeft u inzicht in de fiscale gevolgen als een DGA/IB ondernemer komt te overlijden;
 • bent u zich bewust van de reikwijdte uw zorgplicht rondom de fiscale consequenties van het overlijden van uw klant;
 • kunt u de tips van de experts toepassen in de praktijk.

Auteur

 • mr. H.A. Elbert

  Heleen Elbert is fiscaal jurist en oud-belastinginspecteur. Zij is werkzaam als belastingadviseur bij ELBERT FISCAAL. Als auteur is zij verbonden aan o.m. het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, de fiscale encyclopedie Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht en het tijdschrift Belastingzaken. Daarnaast zijn onder meer de volgende boeken van haar hand: ‘De auto, zakelijk en privé’ (Sdu Uitgevers) en ‘Parkeerbon? Nee dank u!’ (Bzzztôh). Daarnaast geeft zij regelmatig lezingen en trainingen op, onder meer, het gebied van de autobelastingen.

  Heleen focust zeker niet alleen op autobelastingen. Met haar brede fiscale kennis adviseert zij ondernemers ook inzake estate planning, firmaproblematiek in het mkb en echtscheiding.

 • mr. S.F.J.J. Schenk RB

  Sylvester Schenk is sinds 1987 werkzaam in de fiscale praktijk en was van 1999-2017 verbonden aan Flynth adviseurs en accountants, in de laatste periode als directeur Wetenschappelijk bureau en daarvoor als directeur Fiscale Zaken. In de periode 2006-2014 heeft hij de voorzittersrol binnen het Register Belastingadviseurs vervuld. Hij is hoofdredacteur van het RB-vakblad Het Register alsmede van het Fiscaal Praktijkblad en het Land- en Tuinbouwbulletin. Met ingang van mei 2017 is Sylvester directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs

 • D.J. ter Harmsel AA RB

  Na zijn studie startte Dirk ter Harmsel als AA RB bij Alfa accountants en adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur Vaktechniek accountancy. In de periode 2004 -2008 was hij bestuurslid van de NOvAA, in het laatste jaar nam hij het voorzitterschap voor zijn rekening. In 2009-2010 was hij lid van de accountantskamer te Zwolle. Deze functie heeft hij moeten opgeven toen hij in juli 2010 opnieuw in het bestuur van de NOvAA gekozen werd. Vanaf juni 2012 tekende hij opnieuw voor het voorzitterschap. In juni 2013 is hij benoemd als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Per 22 juni 2015 is Diana Clement zijn opvolger.