Duurzaamheidsverslaggeving en ESRS-vereisten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Vanaf boekjaar 2024 moeten grote ondernemingen rapporteren over duurzaamheid. Deze cursus, bedoeld voor accountants in de controlepraktijk, start met het geven van inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen die tot deze uitbreiding in verslaggeving hebben geleid. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op het raamwerk van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de verslaggevings-standaarden die hier concreet invulling aan geven: de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Waar beschikbaar en relevant worden voorbeelden gegeven van verslagen die kunnen dienen als basis voor uw eigen uitwerking.

Deze cursus kan ook interessant zijn voor accountants in andere rollen dan de controlerend accountant. Accountants in andere rollen zoals opsteller van duurzaamheidsverslaggeving of als adviseur van mkb-bedrijven, krijgen ook steeds vaker te maken met de impact van duurzaamheid in hun beroepspraktijk. 

Deze cursus is in januari 2024 geactualiseerd.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u het maatschappelijke vraagstuk rondom duurzaamheid / ESG duiden
 • kunt u duurzaamheids- / ESG-ontwikkelingen (waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het framework van de CSRD: de ESRS) duiden voor het eigen werkveld en organisatie.
 • heeft u kennis over duurzaamheids- / ESG-ontwikkelingen, waaronder de relevante rapportageverplichtingen vanuit de ESRS
 • bent u op de hoogte van de infasering die in 2023 voor de CSRD is verschenen

Auteur

 • Gijsbert Bruijnes MSc RA

  Gijsbert Bruijnes is sinds 2009 werkzaam bij BDO en daar 'geboren en getogen' als accountant. Naast de reguliere controlewerkzaamheden in een veelal internationale portefeuille is hij ook graag met overkoepelende onderwerpen bezig. Zo ondersteunt hij de Rotterdamse praktijk als vaktechnisch coördinator en is Gijsbert tevens lid van de ESG-werkgroep binnen BDO Nederland & BDO Global. Vanuit deze werkgroepen vindt kennisdeling en praktische ondersteuning van cliënten en collega’s plaats, en worden diverse initiatieven ondernomen om de kwaliteit van de ESG-werkzaamheden te faciliteren en te stimuleren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten