De onafhankelijke accountant: ViO in de mkb-accountantspraktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
  • Ruim 95 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

De ViO heeft tot doel de onafhankelijke uitvoering van assurance-opdrachten te waarborgen en beschrijft wat daarin van u als accountant verwacht wordt. In de mkb-accountantspraktijk wordt een assurance-opdracht vaak gecombineerd met overige dienstverlening, bijvoorbeeld in het kader van uw natuurlijke adviesfunctie. Wanneer u een assurance-opdracht bij een cliënt verricht en daarnaast wordt gevraagd een verklaring bij een subsidie af te geven, bent u dan wel onafhankelijk om die verklaring af te geven? 

Deze cursus omvat zowel de theorie van de ViO als de toepassing ervan in de praktijk. We starten met het regelgevend kader en wat de ViO van u verwacht in het kader van onafhankelijkheid. Daarna is er uitgebreid aandacht voor de tien specifieke omstandigheden die in ViO worden genoemd, waaronder samenloop van dienstverlening, langdurige betrokkenheid en werkrelaties. Per omstandigheid worden de verboden en de te nemen maatregelen besproken aan de hand van voorbeelden.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
•    heeft u inzicht in de ViO en het regelgevend kader rond de ViO
•    heeft u inzicht in de type bedreigingen voor de onafhankelijkheid, kunt u ze identificeren en de omvang ervan inschatten
•    weet u welke uitgangspunten van de ViO u moet hanteren bij de beoordeling van een onafhankelijke uitvoering van een assurance-opdracht.
•    kunt u omstandigheden herkennen waarin een of meer bedreigingen voor uw onafhankelijkheid bestaan
•    weet u welke effectieve maatregelen u kunt implementeren om de bedreigingen te mitigeren

Auteur

  • drs. Gita Hogenes RA

    Mevrouw G.A. Hogenes is als partner verbonden aan het Compliancekantoor. Voordat zij bij het Compliancekantoor kwam was zij werkzaam voor het bureau vaktechniek van een top 30 accountantsorganisatie. Daarvoor werkte zij ruim 16 jaar bij EY, laatstelijk als senior manager vaktechniek. Ze deed dit op zowel nationaal als internationaal niveau. Githa heeft veel ervaring met kwaliteitsreviews, consultaties, coaching van controleteams en het verzorgen van VTO’s. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
  • Ruim 95 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten