Optimaal voorbereiden op de NBA-toetsing

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Ieder accountantskantoor heeft te maken met periodieke toetsing door de NBA. De Raad van Toezicht opereert namens de NBA en houdt toezicht op de beroepsuitoefening door accountant-administratieconsulenten en registeraccountants. De periodieke toetsing is zowel voor uw kantoor als voor het vak zeer belangrijk. Door middel van toetsingen door de Raad van Toezicht kan de goede beroepsuitoefening door accountants immers gewaarborgd worden en blijven.

In deze cursus neemt P.M.X.A. Boileau MSc RA u mee in het proces van reguliere toezicht vanuit de Raad voor Toezicht van de NBA. Alle fases van het traject van toetsing komen in deze cursus aan bod.

Deze cursus is opgenomen in augustus 2023

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: 

 • kent u het proces van een reguliere toetsing;
 • bent u op de hoogte van de wijzigingen in het toezicht vanuit de Raad voor Toezicht van de NBA
 • bent u bekend met aandachtspunten voorafgaand aan, tijdens en na een toetsing
 • bent u bekend met enkele bijzonderheden die zich bij een toetsing kunnen voordoen

Auteur

 • Philippe Boileau MSc RA

  Philippe was in de periode 2012- 2019 werkzaam in de controlepraktijk van verschillende accountantsorganisaties. In de periode 2019- 2022 was hij plaatsvervangend respectievelijk interim Compliance Officer bij accon avm. Sinds 2022 ondersteunt hij accountantsorganisaties op het gebied van Compliance en vaktechniek en treedt hij onder andere sinds 2021 op als toetser namens de Raad voor Toezicht van de NBA.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten