Risicogericht samenstellen volgens Standaard 4410

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De subjectiviteit van Standaard 4410 geeft ons de ruimte om een samenstelopdracht op verschillende manieren in te steken. Tegelijkertijd risicogericht, klantgericht én conform Standaard 4410 samenstellen, is daarmee mogelijk en biedt veel voordelen. Met behulp van heldere praktijkcasussen leert u in deze cursus  hoe u dat efficient kunt aanpakken. Daarbij maken de docenten inzichtelijk hoe deze wijze van samenstellen uw klanten tevreden kan stemmen, medewerkers kan motiveren en tegelijkertijd blijft passen binnen de vaktechnische normen. Een goede reden dus om risicogericht te gaan samenstellen of uw risicogerichte werkwijze juist aan te scherpen. Risicogericht samenstellen betekent ook dat er afscheid genomen moet worden van sjabloonmatig werken. Voor velen is dit een fikse verandering, voor sommigen is dit herkenbaar vanuit de tijd dat toezicht nog niet zo streng was. Deze cursus geeft u de juiste tools, vanzelfsprekend conform de eisen die Handreiking 1136 van de NBA aan een samensteldossier stelt. 

Deze cursus is in januari 2022 geactualiseerd. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus: 

 • heeft u inzicht in wat risicogericht samenstellen is en kunt u de impact op uw eigen samenstelpraktijk duiden.
 • kunt u in uw werkprogramma het verschil tussen administreren en samenstellen aanbrengen.
 • kent u de begrippen ‘materialiteit’ en ‘duidelijk triviaal’ en kunt u die toepassen.
 • heeft u kennis over het begrip ‘significant’ en wat dit kan betekenen voor een samenstelopdracht.
 • kunt u voor uw eigen klanten significante aangelegenheden identificeren en opvolgen.
 • weet u welke diepgang die opvolging idealiter heeft, bijvoorbeeld ten opzichte van controle.
 • bent u in staat om conform risicogericht samenstellen cijferanalyses te definiëren.
 • bent u in staat om conform risicogericht samenstellen gegevensanalyses te definiëren.
 • kunt u uw team instrueren de juiste vorm van vastlegging te hanteren conform Handreiking 1136.

Auteur

 • Tom Koning RA

  Tom Koning, schrijver van het handboek van de accountant, is registeraccountant en is reeds 10 jaar eigenaar van Cygnus Atratus, de leverancier van Controle- methodieken voor mkb-kantoren. Na een carrière bij KPMG, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor internationale trainingsprogramma’s, houdt hij zich als directeur van Cygnus Atratus bezig met het ontwikkelen van digitale werkprogramma’s, opleidingstrajecten bij accountantskantoren en data-analyse. Sinds 2003 geeft hij cursussen in het toepassen van data-analyse in het kader van de controle en de afgelopen vier jaar is hij betrokken bij de ontwikkeling van het data-analyse platform Continuous Auditor.

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten