RJ-Uiting 2022-09 | Verwerking intercompany-transacties

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Uiting 2022-09 verscheen in het vierde kwartaal van 2022. In deze uiting brengt de RJ verduidelijkingen aan in de richtlijn ten aanzien van de verwerking van intercompany transacties en de presentatie van eliminaties in de balans en winst-en verliesrekening. In deze kennisclip staat Peter Westerduin stil bij de belangrijkste wijzigingen.

Omdat kleine rechtspersonen niet verplicht zijn tot het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening lijkt deze Uiting wellicht niet relevant voor kleine rechtspersonen. Maar het elimineren van resultaten op intercompany-transacties is echter ook aan de orde in de (enkelvoudige) jaarrekening van een deelnemende rechtspersoon.

Deze cursus duurt ongeveer 30 minuten.

Deze cursus is opgenomen in januari 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:


 • is uw kennis omtrent de verwerking van intercompany-transacties in de jaarrekening opgefrist
 • weet u de eliminaties hieromtrent in specifieke omstandigheden op een juiste wijze te verwerken in de jaarrekening

Auteur

 • Peter Westerduin RA EMITA

  Peter Westerduin is Senior Manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO. In zijn dagelijkse werkzaamheden ondersteunt Peter collega’s bij met name verslaggevingsvraagstukken. Tevens treedt hij zowel intern als extern frequent op als spreker. Peter is lid van de Vaktechnische Staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en zodoende dicht betrokken bij de ontwikkeling van verslaggevingsvoorschriften.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten