RJ-Uiting 2022-10 | Publiceren van wijzigingen door de RJ

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
  • Ruim 95 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

Uiting 2022-10 verscheen in het vierde kwartaal van 2022. In deze uiting kondigt de RJ aan dat zij verandering aanbrengt in de wijze waarop de RJ wijzigingen in de RJ publiceert. In deze korte cursus staat Peter Westerduin bij deze wijziging stil.

Deze cursus duurt ongeveer 15 minuten.

Deze cursus is opgenomen in januari 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:


  • Bent u op de hoogte van de wijze waarop de RJ wijzigingen in de RJ in de toekomst publiceert

Auteur

  • Peter Westerduin RA EMITA

    Peter Westerduin is Senior Manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO. In zijn dagelijkse werkzaamheden ondersteunt Peter collega’s bij met name verslaggevingsvraagstukken. Tevens treedt hij zowel intern als extern frequent op als spreker. Peter is lid van de Vaktechnische Staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en zodoende dicht betrokken bij de ontwikkeling van verslaggevingsvoorschriften.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
  • Ruim 95 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten