Tuchtrecht toegelicht: aansprakelijkheid jegens derden?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
  • Ruim 95 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

Veel zaken bij de Accountantskamer worden aangespannen met als doel om uiteindelijk in een civiele zaak een aansprakelijkheidsvergoeding te kunnen eisen. Er staan vaak grote bedragen op het spel, waardoor klagers ver kunnen gaan, met herhaaldelijke pogingen om hun gelijk te halen. In deze aflevering van ‘Tuchtrecht toegelicht’ behandelt Carel Verdiesen twee tuchtzaken waarin men de accountant aansprakelijk wilde stellen voor geleden schade. Wanneer is een accountant aansprakelijk jegens derden? En maakt het daarbij uit welk type werkzaamheden het betrof?

Tuchtrecht toegelicht

In elke aflevering van 'Tuchtrecht toegelicht' analyseert C.M. Verdiesen AA in een recente tuchtzaak. Hoe kwam de tuchtrechter tot een oordeel? En waar ging het mis of wat heeft de accountant juist goed gedaan? Vaak zijn het herkenbare dilemma’s waar elke accountant mee worstelt.

De cursus duurt ongeveer 15 minuten en bevat géén toetsvragen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u beter beoordelen wanneer een beroepsfout tot aansprakelijkheid jegens derden kan leiden.

Auteur

  • Carel Verdiesen AA

    C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de mkb-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, NV COS, verslaggeving en kwaliteitssystemen. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
  • Ruim 95 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten