RJ-Uiting 2023-03 | Verduidelijking inzake verslaggeving bij onzekerheid over continuïteit

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Uiting 2023-3 verscheen in het eerste kwartaal van 2023. In deze uiting brengt de RJ verduidelijkingen aan in de richtlijn ten aanzien van de verslaggeving bij onzekerheid over continuïteit. In deze korte update schetst P. Westerduin RA EMITA eerst de theoretische hoofdlijnen rondom continuïteit. Vervolgens behandelt hij Uiting 2023-3 en geeft hij voorbeelden van de verschillende continuïteitsscenario’s en de mogelijke toelichting in de jaarrekening.

Deze cursus duurt ongeveer 45 minuten.

Deze cursus is opgenomen in mei 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • is uw kennis opgefrist ten aanzien van de algemene verslaggevingsvoorschriften omtrent continuïteit en weet u in hoofdlijnen de continuïteitsveronderstelling op juiste wijze toe te passen in de jaarrekening
 • bent u op de hoogte van de verduidelijkingen die Uiting 2023-3 aanbrengt ten aanzien van de bestaande Richtlijnen omtrent continuïteit in de jaarrekening (RJ 170 en RJk A2.2)

Auteur

 • Peter Westerduin RA EMITA

  Peter Westerduin is Senior Manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO. In zijn dagelijkse werkzaamheden ondersteunt Peter collega’s bij met name verslaggevingsvraagstukken. Tevens treedt hij zowel intern als extern frequent op als spreker. Peter is lid van de Vaktechnische Staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en zodoende dicht betrokken bij de ontwikkeling van verslaggevingsvoorschriften.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten