RJ-Uiting 2023-04 | Classificatie financieel instrument in geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Binnen het mkb bestaat niet altijd de aandacht voor de classificatie van financiële instrumenten, terwijl dit vraagstuk ook voor deze onderneming relevant kan zijn. Zo kan sprake zijn van aandelen met bepaalde contractuele verplichtingen die eerder duiden op het zijn van een financiële verplichting dan eigen vermogen. Hoe dient hiermee omgegaan te worden bij het opstellen van de jaarrekening? RJ-Uiting 2023-4 die in deze RJ-Update wordt besproken, brengt hierop verduidelijking aan.

Deze cursus duurt ongeveer 30 minuten.

Deze cursus is opgenomen in september 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u het classificatievraagstuk bij financiële instrumenten in de praktijk te onderkennen
 • bent u op de hoogte van de verduidelijkingen die Uiting 2023-4 aanbrengt ten aanzien van de presentatie van financiële instrumenten in de balans

Auteur

 • Peter Westerduin RA EMITA

  Peter Westerduin is Senior Manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO. In zijn dagelijkse werkzaamheden ondersteunt Peter collega’s bij met name verslaggevingsvraagstukken. Tevens treedt hij zowel intern als extern frequent op als spreker. Peter is lid van de Vaktechnische Staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en zodoende dicht betrokken bij de ontwikkeling van verslaggevingsvoorschriften.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten