RJ-Uiting 2023-09 | Verwerking commentaren op de bundel 2022

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
  • Ruim 95 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

Naar aanleiding van het uitbrengen van de jaarlijkse editie van de RJ-bundel ontvangt de RJ met zekere regelmaat commentaren op Richtlijnen. Deze worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig leidt dat tot een aanpassing van de Richtlijnen. In deze RJ-Update brengt Peter Westerduin u op de hoogte van de wijzigingen die de RJ aanbrengt in de Richtlijnen die relevant zijn voor de jaarrekening 2024.

Deze cursus duurt ongeveer 30 minuten.

Deze cursus is opgenomen in september 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de wijzigingen die de RJ heeft aangebracht in de Richtlijnen voor 2024.

Auteur

  • Peter Westerduin RA EMITA

    Peter Westerduin is Senior Manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO. In zijn dagelijkse werkzaamheden ondersteunt Peter collega’s bij met name verslaggevingsvraagstukken. Tevens treedt hij zowel intern als extern frequent op als spreker. Peter is lid van de Vaktechnische Staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en zodoende dicht betrokken bij de ontwikkeling van verslaggevingsvoorschriften.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
  • Ruim 95 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten