RJ-uiting 2023-10 | Geldmiddelen in het kasstroomoverzicht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Middelgrote rechtspersonen zijn verplicht een kasstroomoverzicht op te stellen. In zo’n overzicht wordt de mutatie in de liquide middelen van de entiteit weergegeven door de ingaande- en uitgaande kasstromen te verklaren. In deze RJ-Update wordt u op de hoogte gebracht van de wijzigingen die de RJ aanbrengt in de Richtlijnen die relevant zijn voor het kasstroomoverzicht.

Deze cursus duurt ongeveer 15 minuten.

Deze cursus is opgenomen in september 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u te onderkennen welke bankrekeningen tot het geldmiddelenbegrip behoren (en daarmee in het kasstroomoverzicht verwerkt dienen te worden)
 • bent u op de hoogte van de verduidelijkingen die de RJ ten opzichte van RJUiting 2022-11 heeft aangebracht ten aanzien van het geldmiddelenbegrip

Auteur

 • Peter Westerduin RA EMITA

  Peter Westerduin is Senior Manager bij het Bureau Vaktechniek van BDO. In zijn dagelijkse werkzaamheden ondersteunt Peter collega’s bij met name verslaggevingsvraagstukken. Tevens treedt hij zowel intern als extern frequent op als spreker. Peter is lid van de Vaktechnische Staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving en zodoende dicht betrokken bij de ontwikkeling van verslaggevingsvoorschriften.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten