Tuchtrecht toegelicht: hoever moet je gaan bij de samenstelopdracht?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Samenstellen is ook controleren. Door uw zorgplicht ontkomt u niet aan verificatiewerkzaamheden. Maar waar ligt de grens?

In deze aflevering van Tuchtrecht bespreekt Carel Verdiesen hoe de Accountantskamer hier tegenaan kijkt. Dit doet hij aan de hand van een tuchtzaak waarin een accountant de jaarrekening van de werkmaatschappij samenstelde die zijn klant wilde verkopen. Vanwege een juridisch geschil had een hardware-leverancier van deze werkmaatschappij een crediteurenvordering en daarenboven een claim ingediend. Na de verkoop van de werkmaatschappij klaagt de koper over fouten in de jaarrekening. De vordering van de hardware-leverancier is niet juist in de cijfers verwerkt. Wat is hier misgegaan?

Tuchtrecht toegelicht

In elke aflevering van 'Tuchtrecht toegelicht' analyseert C.M. Verdiesen AA in ± 15 minuten een recente tuchtzaak. Hoe kwam de tuchtrechter tot een oordeel? En waar ging het mis of wat heeft de accountant juist goed gedaan? Vaak zijn het herkenbare dilemma’s waar elke accountant mee worstelt en dat maakt deze zaken zo leerzaam.

De cursus duurt ongeveer 15 minuten en bevat géén toetsvragen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus weet u:

 • waar de grens ligt bij verificatiewerkzaamheden van samenstellingsopdrachten.
 • hoe de Accountantskamer hier tegenaan kijkt.
 • wat  de verantwoordelijkheden van de klant en van de accountant zijn.

Auteur

 • Carel Verdiesen AA

  C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de mkb-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, NV COS, verslaggeving en kwaliteitssystemen. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten