Tuchtrecht toegelicht: objectiviteit, onze blinde vlek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Bent u altijd objectief? U denkt zelf vast van wel, maar denkt een ander dat ook? Veel accountants zijn zich onvoldoende bewust van bedreigingen van de objectiviteit. In deze aflevering van ‘Tuchtrecht toegelicht’ behandelt Carel Verdiesen dit fundamentele beginsel aan de hand van een uitspraak van de Accountantskamer. In deze casus was een koper ontevreden over de conceptjaarrekening en de jaarrekening van het jaar daarvoor. De koper klaagt over het ontbreken van de objectiviteit bij de accountant door belangenverstrengeling en eigenbelang. Was de objectiviteit in deze zaak onvoldoende geborgd?

Tuchtrecht toegelicht

In elke aflevering van 'Tuchtrecht toegelicht' analyseert C.M. Verdiesen AA in ± 15 minuten een recente tuchtzaak. Hoe kwam de tuchtrechter tot een oordeel? En waar ging het mis of wat heeft de accountant juist goed gedaan? Vaak zijn het herkenbare dilemma’s waar elke accountant mee worstelt en dat maakt deze zaken zo leerzaam.

De cursus duurt ongeveer 15 minuten en bevat géén toetsvragen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u hoe de Accountantskamer aankijkt tegen objectiviteit.
 • kent u het belang van het juist toepassen van het conceptueel framework.
 • bent u zich bewust van bedreigingen van de fundamentele beginselen.

Auteur

 • Carel Verdiesen AA

  C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de mkb-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, NV COS, verslaggeving en kwaliteitssystemen. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten