Verdieping deelnemingen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Als een bv een kapitaalbelang in een andere bv heeft, moet de bv rekening houden met een scala aan verslaggevingstechnische aspecten. Bij het oprichten van een bv is het proces redelijk rechttoe rechtaan. Maar wat gebeurt er als een bv een deelneming verwerft?

In deze verdiepende cursus beantwoordt R.C.A. Janssens AA de volgende vragen:

 • Welk effect hebben aandelen met een bijzonder karakter op de waardering?
 • Wat is het eigenlijke moment van verkrijging? Is dat de datum van de koopakte of het moment van voor rekening en risico? En hoe bepaalt de bv de eerste waardering van de verkrijging?
 • Hoe moet de bv een stapsgewijze overname waarderen?
 • Is er sprake van goodwill als de bv een deelneming met negatieve nettovermogenswaarde verkrijgt? 
 • Wanneer is er sprake van verwatering? En hoe moeten deze resultaten verwerkt worden?
 • Hoe moet de wettelijke reserve deelnemingen bepaald worden? Leiden solvabiliteitseisen en dividendverboden tot een beperking waarvoor een wettelijke reserve verantwoord moet worden?
 • Hoe luidt de fiscale waardering van deelnemingen?
 • Hoe verantwoordt de bv een kapitaalbelang in een vof/cv?

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2022.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:
 • het effect van aandelen met bijzonder karakter op de deelneming toepassen
 • bij verkrijging zowel het moment als de eerste waardering vaststellen
 • de stapsgewijze overname toepassen
 • de negatieve waarde deelneming in combinatie met goodwill verwerken
 • verwateringsresultaten berekenen en verwerken
 • de wettelijke reserve deelneming berekenen
 • belangen van een bv als vennoot in een vof/cv waarderen

Auteur

 • Rohalt Janssens AA

  Rohalt Janssens legt zich sinds 2010 geheel toe op vaktechnische vraagstukken. Hij is als Senior Manager Bureau VakTechniek Accountancy werkzaam bij Grant Thornton. Daarnaast is hij docent Externe Verslaggeving, bij onder andere Avans Hogeschool en Avans Plus te Breda en is hij auteur bij verschillende vaktechnische uitgaven.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten