Schattingsonzekerheid inschatten met NV COS 540

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Standaard 540 geeft controlerend accountants meer handvaten bij het uitvoeren van controlewerkzaamheden waarbij sprake is van schattingsonzekerheid. Deze situaties doen zich regelmatig voor – denk aan de controle van onderhanden projecten of controle van reële warden. Ook voor het controleren van de reguliere jaarrekeningposten – zoals debiteurvoorzieningen en retourrechten – geeft de Standaard meer houvast.

In deze cursus staat H. van den Berg Msc. RA stil bij de herziene COS 540. Hij voorziet u tevens van praktische handvaten om de Standaard toe te kunnen passen bij de uitvoering van uw controlewerkzaamheden.

Deze cursus is opgenomen in september 2023

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u waarom ervoor is gekozen Standaard 540 te herzien
 • bent u bekend met de indeling van deze Standaard
 • weet u hoe u een retrospectieve toets uitvoert
 • bent u bekend met de inherente risicofactoren schattingsonzekerheid, subjectiviteit en complexiteit
 • weet u welke controlewerkzaamheden komen kijken bij controlewerkzaamheden waarbij sprake is van schattingsonzekerheid

Auteur

 • Harry van den Berg MSc RA

  Harry van den Berg Msc. Ra heeft ruime ervaring in de controlepraktijk. Gedurende tien jaar heeft Harry zich bij een Big4-kantoor gespecialiseerd in de controle van (inter)nationale complexe projectorganisaties. Momenteel adviseert hij accountantsorganisaties op het gebied van kwaliteit - specifiek het kwaliteitsbeheersingssysteem - en ondersteunt hij controleteams bij complexe vaktechnische vraagstukken. Tevens voert hij OKBs en externe reviews uit. Ook is Harry als docent Financial Auditing verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten