VGBA in de praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Hoe voorkomt u dat u ethisch in de problemen komt en wat is de rol van de kantoororganisatie daarbij? Hoe handelt u als een integriteits probleem zich voordoet?

Deze cursus leidt u op basis van de vastgestelde leerdoelen door de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). We richten ons vooral op die aspecten van het openbaar beroep waar veel vragen over komen en zoomen in op de mogelijkheden om te anticiperen op dilemma’s die zich mogelijk kunnen voordoen in organisaties.

Preview

Leerdoelen

Na deze cursus:  

 • heeft u kennis van de kern van de VGBA
 • herkent u professionele dilemma’s en bedreigingen van de fundamentele beginselen
 • kunt u anticiperen en de verordening juist toepassen bij bedreigingen van de fundamentele beginselen waarbij professionele oordeelsvorming op basis van principes voorop staat
 • bent u op de hoogte van welke verorderningen zijn aangenomen in 2021 op de ALV van de NBA en andere actualiteiten rondom de VGBA 

Auteur

 • Carel Verdiesen AA

  C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de mkb-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, NV COS, verslaggeving en kwaliteitssystemen. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten