Wegwijs in de Wwft

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In Nederland worden ieder jaar tientallen miljarden euro’s witgewassen. Dit geld is vooral afkomstig uit drugshandel en fraude. Door geld wit te wassen, kunnen criminelen illegaal verkregen geld in de bovenwereld inbrengen. Het aanpakken van witwaspraktijken is dus een essentieel onderdeel in de strijd tegen criminaliteit in het algemeen.

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is een belangrijk instrument om de integriteit van de financiële markten te waarborgen. Accountants worden in dit kader een rol als poortwachter toegedicht, wat maakt dat uw rol op Wwft-gebied een belangrijke is. In deze cursus leidt C.M. Verdiesen AA u aan de hand van de herziene NBA-Handreiking 1124 door de Wwft.

Deze cursus is opgenomen in juni 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de herziene NBA-Handreiking 1124 - Richtlijnen Wwft
 • bent u bekend met de definities die in het kader van de Wwft worden gebruikt
 • bent u bekend met uw rol en verantwoordelijkheden in het kader van de Wwft
 • weet u wanneer u als instelling een meldplicht heeft
 • weet u hoe een risicoanalyse er volgens SIRA uitziet en hoe op basis hiervan risicobeleid wordt opgesteld
 • weet u hoe u bepaalt of u een verscherpt cliëntenonderzoek moet verrichten
 • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die in het kader van de Wwft hebben plaatsgevonden

Auteur

 • Carel Verdiesen AA

  C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de mkb-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, NV COS, verslaggeving en kwaliteitssystemen. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten