3810N: assurance voor ESG-opdrachten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Vanaf boekjaar 2025 moeten grote ondernemingen in het kader van de CSRD rapporteren over duurzaamheid. In het kader van de CSRD zal verplicht assurance moeten worden afgegeven voor niet-financiële informatie, welke onder andere door de controlerend accountant kan worden verstrekt.

In deze cursus gaat docent Gijsbert Bruijnes MSc RA in op hoe een assurance-opdracht bij duurzaamheidsverslaggeving kan worden uitgevoerd. Deze cursus kan ook interessant zijn voor accountants in andere rollen dan de controlerend accountant. Accountants in andere rollen zoals opsteller van duurzaamheidsverslaggeving of als adviseur van mkb-bedrijven, krijgen ook steeds vaker te maken met de impact van duurzaamheid in hun beroepspraktijk.

Voor het volgen van deze cursus is basiskennis over de CSRD en de ESRS benodigd. In de cursus Duurzaamheidsverslaggeving en ESRS-vereisten staat Gijsbert uitgebreid bij de CSRD en de verslaggevingsstandaarden die hier invulling aan geven – de ESRS. De cursus Duurzaamheidsverslaggeving en ESRS-vereisten is terug te vinden in ons cursusaanbod.  

Deze cursus is in mei 2023 opgenomen.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de belangrijkste elementen uit de standaarden benoemen die relevant zijn voor het verstrekken van assurance bij duurzaamheidsverslaggeving
 • heeft u basiskennis over de te verrichten werkzaamheden tijdens een assurance-opdracht bij duurzaamheidsverslaggeving

Auteur

 • Gijsbert Bruijnes MSc RA

  Gijsbert Bruijnes is sinds 2009 werkzaam bij BDO en daar 'geboren en getogen' als accountant. Naast de reguliere controlewerkzaamheden in een veelal internationale portefeuille is hij ook graag met overkoepelende onderwerpen bezig. Zo ondersteunt hij de Rotterdamse praktijk als vaktechnisch coördinator en is Gijsbert tevens lid van de ESG-werkgroep binnen BDO Nederland & BDO Global. Vanuit deze werkgroepen vindt kennisdeling en praktische ondersteuning van cliënten en collega’s plaats, en worden diverse initiatieven ondernomen om de kwaliteit van de ESG-werkzaamheden te faciliteren en te stimuleren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten