De fiscale jaarrekening

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Vanaf boekjaar 2007 is het door een aanpassing van Titel 9 BW2 voor kleine rechtspersonen mogelijk de jaarrekening te baseren op de fiscale grondslagen. Deze gelijkheid in cijfers tussen aangifte en jaarrekening wordt in de wandelgangen ook wel ‘samenval’ genoemd. Deze faciliteit past in de algemene doelstelling van administratieve-lastenverlichting voor ondernemingen. In deze cursus bespreken we deze faciliteit. Daarbij komt aan de orde in hoeverre deze faciliteit aantrekkelijk is voor ondernemingen en in hoeverre administratieve-lastenverlichting te verwachten is. Tevens worden enige complicaties besproken, zoals de mogelijke gevolgen voor kapitaalbescherming.

Hoewel de basisgedachte van het laten samenvallen van fiscale cijfers en de jaarrekening vrij simpel lijkt, blijkt bij nadere bestudering dat er toch redelijk wat punten zijn die tot complicaties kunnen leiden. Deze complicaties zullen in deze cursus aan de orde komen. Bedacht moet echter worden dat veel van deze complicaties situatie-afhankelijk zijn, en lang niet altijd aan de orde zullen zijn. 

De jaarrekening op fiscale grondslagen is nauw verbonden met de ontwikkeling van XBRL en SBR. Ook banken bieden veelal de mogelijkheid om jaarrekeninggegevens elektronisch aan te leveren. Deze standaardisering van financiële gegevens staat onder auspiciën van het Nederlandse Taxonomie Project (NTP). Het standaardiseren van alle gegevens in een jaarrekening is een complexe aangelegenheid. Daarom is deze standaardisatie (dat wil zeggen, het ’rekeningschema’ aangeduid als de taxonomie) vooralsnog beperkt tot de jaarrekening op fiscale grondslagen. In deze cursus blijft deze technische kant van rapportering buiten beschouwing. 

Geactualiseerd in maart 2019. 

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze cursus:

 • kent u het wettelijk kader van de faciliteit ‘jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen'
 • kent u de doelstelling van deze faciliteit
 • kunt u bepalen welke ondernemingen voor de faciliteit kunnen opteren
 • kent u de meest voorkomende overwegingen om al of niet voor deze faciliteit te kiezen
 • kent u de mogelijke complicaties die bij toepassing van de faciliteit kunnen optreden
 • kunt u de inrichting van een jaarrekening aanpassen om deze te laten voldoen aan de voorwaarden van deze faciliteit

Auteur

 • dr. Bart Kamp RA

  Dr. Bart Kamp RA is hoofd Financiële verslaggeving van het Bureau Vaktechniek van BDO en hoofddocent aan de accountantsopleiding van Tilburg University. Eerder was hij lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving, en lector aan de Fontys Hogeschool voor Financieel Management.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten