Actualiteiten verslaggeving 2023 Deel 1

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving volgen elkaar in rap tempo op. Om de jaarrekening correct op te kunnen stellen, is het belangrijk dat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In deze cursus neemt Carel Verdiesen u mee in de voor u belangrijkste wijzigingen voor de verslaggeving. Er is hierbij ook aandacht voor de rol van de accountant.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • is uw kennis ten aanzien van de accountantsrol en de verslaggevingsnorm opgefrist
 • bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen omtrent deponeringstermijnen
 • bent u op de hoogte van de wijzigingen in de RJk omtrent investeringen en onderhoudsvoorzieningen, de geamortiseerde kostprijs, onderhanden projecten en de verwerking van opbrengsten

Auteur

 • Carel Verdiesen AA

  C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de mkb-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, NV COS, verslaggeving en kwaliteitssystemen. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten