Boekhouden voor assistent accountants

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Voor deze cursus wordt verondersteld dat de basis van het boekhouden al bekend is. In de praktijk komen situaties voor die in de opleiding niet zijn behandeld of is de opleiding al te lang geleden, waardoor de kennis en ervaring te diep zijn weggezakt.

De cursus begint daarom met een herhaling van de basisprocessen zoals verkopen, inkopen en het betalingsverkeer. Daarna wordt ingegaan op meer bijzondere situaties die in de praktijk regelmatig voorkomen.

Deze cursus is in augustus 2023 geactualiseerd.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u verschillende vormen van verkoopfacturen op juiste wijze in de administratie verwerken en weet u hoe u verbanden kunt leggen tussen verschillende grootboekrekeningen met betrekking tot verkopen;
 • weet u hoe u in de administratie omgaat met de verschillende soorten omzetbelasting op inkoopfacturen en weet u hoe u de gefactureerde kosten in de administratie moet verwerken;
 • kunt u het gebruik van bankpassen voor pintransacties en creditcards, zowel bij inkoop als verkoop, op de juiste manier verwerken in de administratie. Daarnaast begrijpt u het gebruik van de grootboekrekening kruisposten;
 • is het verwerken van de salarisadministratie in de financiële administratie u duidelijk en kunt u verbanden leggen tussen de verschillende grootboekrekeningen met betrekking tot de salarisadministratie;
 • weet u hoe u voorraden en onderhanden werk op juiste wijze administratief verwerkt;
 • kunt u voorzieningen verwerken in de administratie;
 • weet u hoe u materiële vaste activa moet waarderen en afschrijven, en kunt u de eventuele bijbehorende belastinglatenties verwerken;
 • heeft u inzicht in de mogelijkheden van leaseconstructies;
 • verwerkt u de boekingen tussen verschillende gelieerde ondernemingen, intercompanytransacties, op de juiste wijze en weet u hoe u de onderlinge rekeningcourantverhoudingen kunt aansluiten;
 • kunt u omgaan met vreemde valuta in de administratie.

Auteur

 • Marco Steenwinkel RA

  Marco Steenwinkel is registeraccountant en werkte tijdens zijn studie bij het huidige Deloitte. Na afronding werkte hij als zelfstandig accountant in combinatie met een docentschap aan de Haagse Hogeschool, waar hij zich vooral richtte op de financiële administratie en bedrijfseconomie.

  Daarbij verdiept Marco zich in de automatisering van de financiële administratie uiteenlopend van het gebruik van Excel en diverse administratieve pakketten tot de toepassing van ERP. Tegenwoordig richt hij zicht op de automatisering van de financiële processen en ondersteuning daarvan.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten