Continuïteit in de praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus bespreekt docent J. Schrover MSc RA RV de belangrijkste zaken rondom (dis)continuïteit voor de samenstelpraktijk. Hij geeft antwoord op vragen zoals: wat zijn oorzaken van discontinuïteit, welke factoren zijn hier op van invloed en hoe kan een liquiditeitsprognose op de juiste manier ingezet worden? Daarnaast staat de docent uitgebreid stil bij de invloed van financieringsstructuren op de continuïteit en de invloed van de continuïteit op de waardering van het bedrijf. Ook de WHOA komt kort aan bod in deze cursus. Deze cursus helpt u om discontinuïteit beter te herkennen en stelt u in staat hier op te anticiperen en acteren waar mogelijk.

Deze cursus is opgenomen in juli 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u in staat de kenmerken van discontinuïteit in de praktijk te herkennen
 • kunt u de verschillende type van financiering onderscheiden en kent u het belang van financieringsdocumentatie met betrekking tot de continuïteit van een onderneming
 • kunt u de verschillende waarderingsmethodes onderscheiden en begrijpt u het belang van waarderen in relatie tot continuïteit

Auteur

 • Jaap Schrover MSc RA RV

  Jaap Schrover is als partner werkzaam bij Crowe op de Corporate Finance afdeling en is gespecialiseerd in bedrijfswaarderingen, fusies en overnames, herstructureringen, due diligence onderzoek, financieringsvraagstukken en faillissementsonderzoeken. Voorheen heeft Jaap ruime ervaring opgedaan op de nationale- en internationale controlepraktijk van een van de grote accountantskantoren.

  Jaap heeft de postdoctorale opleiding tot de registeraccountant aan de Vrije Universiteit van Amsterdam gevolgd en is bij het NBA ingeschreven als registeraccountant (RA). Na de opleiding tot registeraccountant heeft Jaap de opleiding business valuation aan de Rotterdam School of Management gevolgd en is ingeschreven bij het NiRV als Register Valuator (RV).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten