De kern van de NV COS I

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS) is voor de accountant belangrijke regelgeving omdat hierin vereisten zijn opgenomen ten aanzien van specifieke werkzaamheden die nodig zijn om een professionele accountancy dienst vakbekwaam en zorgvuldig te kunnen uitvoeren. De NV COS is openbare regelgeving, uitgevaardigd door de beroepsorganisatie van accountants, en daarmee tot ‘wet’ voor accountants verheven.

De cursus ‘De kern van de NV COS’ bestaat uit twee delen. Centraal staat de uiteenzetting van de opbouw van de NV COS en de inhoud van de specifieke controlestandaarden. Het eerste deel gaat in op het algemeen raamwerk, de inhoudelijke behandeling van Standaard 200 tot en met Standaard 450. In het tweede deel zoomen we in op de inhoudelijke behandeling van Standaard 500 tot en met Standaard 720. Aan de hand van oefenvragen, zowel begrip georiënteerd als toepassing georiënteerd, verrijkt u uw parate COS-kennis. Daarmee bevordert deze cursus ook de kwaliteit van accountantscontroles van historische financiële overzichten en wordt de kans op schendingen verkleind.

Let op: Deze cursus is beslist geen kopie van alle teksten die in de NV COS zijn opgenomen. De cursus kan wel gezien worden als een samenvatting van de kernonderdelen en waar functioneel zijn teksten uit de NV COS gebruikt in het kader van de voornoemde doelstellingen.

Deze cursus is geactualiseerd in februari 2022. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: 

 • heeft u kennis over de opbouw van de NV COS en de opbouw van een Standaard om snel uw weg te kunnen vinden in de controlestandaarden.
 • heeft u inzicht in de individuele controlestandaarden, zodat u de verkregen kennis direct kunt toepassen in uw beroepspraktijk.

Auteur

 • drs. Edwin van der Wösten RA

  Drs. Edwin van der Wösten RA is als partner verbonden aan het Compliancekantoor en als docent aan Business Universiteit Nyenrode. In de periode 2008 tot 2011 is Van der Wösten als senior toezichthouder werkzaam geweest bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zowel in de periode daarvoor als daarna in de openbare beroepspraktijk.

  Van der Wösten heeft specifieke expertise opgebouwd als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en compliance officer bij accountantsorganisaties. 

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten