Discontinuïteit in de jaarrekening voor de samenstelpraktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus krijgt u inzicht in alle aspecten die van toepassing zijn rondom continuïteit, van going concern tot gerede twijfel hieraan en het vervolgens vervallen van de continuïteitsveronderstelling.

Wanneer een onderneming in zwaar(der) weer verkeert is het proces van groot belang, als ook de rol van de accountant. Op grond van welke indicatoren ontstaat er twijfel aan de continuïteitsveronderstelling? U leert wat de verslaggevingstheorie zegt en hoe om te gaan met praktische dilemma’s. De docent laat zien wanneer een toelichting in de jaarrekening passend is en op welke wijze dit kan worden gedaan door middel van voorbeeldteksten. Op welke wijze er moet worden omgegaan met Gebeurtenissen na balansdatum? Als laatst komt Foutherstel aan bod wanneer sprake is van het ten onrechte niet erkennen van gerede twijfel nadat de jaarrekening definitief is gepubliceerd. 

Preview

Leerdoelen

Leerdoel PE-portfolio

Met het afronden van deze cursus verricht u een leeractiviteit in het kader van het PE-portfolio leerdoel:

Ik kan belangrijke signalen die duiden op discontinuïteit opmerken en ben in staat om de regels op dit terrein toe te passen.

Na het volgen van deze cursus: 

 • kunt u weloverwegen keuzes maken met betrekking tot discontinuïteit in de jaarrekening en bent u zich in uw dagelijkse praktijk bewuster van uw rol als accountant hierin. 
 • kunt u vaststellen of er gerede twijfel ontstaat aan de continuïteit.
 • weet u wat de verslaggevingstheorie over continuïteit zegt en de gerede twijfel hieraan.
 • weet u hoe u op welke wijze u rekening moet houden met gebeurtenissen na balansdatum.
 • weet u wat u moet doen bij het ten onrechte niet erkennen van gerede twijfel nadat de jaarrekening definitief is gepubliceerd en hoe foutherstel er in dat geval uitziet.
 • heeft u inzicht in alle aspecten die van toepassing zijn rondom continuïteit.

Auteur

 • Charles Kock AA

  Charles Kock AA is vakdirecteur Accountancy bij Flynth. Daarnaast is hij vice-voorzitter van  Adviescollege beroepsreglementering van de NBA, lid van de werkgroep MKB van de RJ, docent/trainer voor SRA, Novak, NBA en PE-Academy en verbonden aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten