Frauderisicofactoren in de praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In geval van fraude of andere onrechtmatigheden bij organisaties, wordt bijna altijd naar de rol van de accountant gekeken. Hoe gerechtvaardigd het excuus van de accountant ook is dat hij het niet eerder heeft bemerkt, het publiek zal denken: hoe kan het dan toch ontdekt zijn? Wat heeft hij gedaan om te weten of sprake kon zijn van fraude, corruptie of andere onrechtmatigheden en hoe heeft hij zijn werkzaamheden daarop aangepast?

In deze e-learning doet u kennis, begrip en bewustwording op van de verschijningsvormen en bepalende elementen van fraude, corruptie en andere onrechtmatigheden. De oorzaken die hieraan ten grondslag liggen komen uitgebreid aan bod, worden gekoppeld aan het relevante, wettelijke kader en vertaald naar wat dit betekent voor uw werkzaamheden als accountant. Deze kennis is voor elke accountant toepasbaar, ongeacht of u werkzaam bent als openbaar accountant in de controlepraktijk, samenstelpraktijk of adviespraktijk.

Preview

Leerdoelen

Na deze cursus:

 • Bent u zich bewust van het domein, de aard, de onderscheidende karakteristiek en de verschijningsvormen van fraude.
 • Heeft u inzicht in de verplichtingen die aan u als openbare accountant wordt gesteld.
 • Heeft u handvatten voor het integreren van fraudedetectie binnen uw controleproces of samenstelproces.
 • Herkent u situaties waarin de omstandigheden aanleiding kunnen geven voor het ontstaan van fraude of andere omstandigheden bij uw client of in de organisatie waarin u werkzaam bent.
 • Kunt u adequaat handelen bij het signaleren en communiceren over frauderisico's.

Auteur

 • drs. Peter Schimmel RA CFE

  Peter is binnen Grant Thornton Nederland verantwoordelijk voor Forensic & Investigation Services. Peter voert bijzondere (forensische) accountantsonderzoeken uit sinds 1984 (Belastingdienst, KPMG, Andersen, EY). Naast het verrichten van feitenonderzoek in het kader van fraude- en corruptie-incidenten, adviseert en traint Peter organisaties in integriteit-risicobeheersing en treedt hij regelmatig op als (partij)deskundige in rechtszaken en arbitrages, meestal in integriteit gerelateerde kwesties. Peter is frequent spreker over fraude en integriteit gerelateerde onderwerpen en auteur van opinies, artikelen en boeken. Peter doceert onder meer bij Fortress, CPO/Insolad, Governance University en EESA.

 • drs. Sandra Jumelet RA

  Sandra is een energieke en enthousiaste registeraccount bij Grant Thornton Forensic & Investigation Services met ruim 15 jaar ervaring in het uitvoeren van audits, zowel intern als extern. Daarnaast heeft zij de afgelopen 10 jaar verschillende opdrachten uitgevoerd op het gebied van risicomanagement, procesoptimalisatie, interne beheersing, verandermanagement en projectmanagement. Zij heeft een passie en interesse voor menselijk gedrag, teamdynamiek en culturele aspecten binnen organisaties en is vaak betrokken bij training- en awareness-sessies. Sandra is organisatiesensitief, communicatief en een verbinder. Daarnaast is ze een aanjager, werkt pragmatisch, brengt ze structuur aan en is ze analytisch, kritisch en probleemoplossend.

 • drs. Ariën Oskam RA CFE

  Ariën is een gedreven registeraccountant bij Grant Thornton Forensic & Investigation Services met meer dan 16 jaar ervaring in het uitvoeren van een variëteit aan financiële onderzoeken. Naast het uitvoeren en aansturen van accountantscontroles bij internationale en nationale cliënten in diverse branches, heeft hij een sterk track record in financieel juridische onderzoeken, in opdracht van het bedrijfsleven, advocaten, belangenorganisaties, curatoren en overheidsinstanties. Hij onderscheidt zich in betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen en organiseren, cliëntgerichtheid en oog voor detail. Ariën is ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten