NV COS 315 en 330: planningsfase en interimcontrole

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Door diverse boekhoud- en omkoopschandalen in de jaren 2000-2010 is het accountantsberoep behoorlijk in de vuurlinie komen te liggen. Vanuit de politiek ontstond behoefte aan extern, onafhankelijk toezicht en daar is ook invulling aan gegeven. Het gezamenlijk doel van de overheid, AFM en beroepsorganisaties is het herstellen van gerechtvaardigd vertrouwen in accountants(organisaties), zodat het publiek kan vertrouwen op door accountants afgegeven verklaringen. Veel kantoren zijn inmiddels aan de slag gegaan met het verbeteren van de kwaliteit van accountantscontroles.

Deze cursus is erop gericht om uw controlekennis en -vaardigheden een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. De cursus besteedt aandacht aan de wijzigingen in de herziene COS 315, maar geeft ook inzicht in hoe u efficiënt en effectief middels systeemgerichte werkzaamheden kunt inspelen op de onderkende risico’s bij de jaarrekeningcontrole. Ook het testen van interne beheersingsmaatregelen wordt helder uiteengezet. Uitgangspunt vormen de bepalingen in de controlestandaarden, aangevuld met praktijkervaringen en interpretaties van de AFM. Dit maakt deze cursus tot een effectieve mix van regelgeving en praktijk en daarmee een ‘must’ voor elke controlerend accountant.

Deze cursus is geactualiseerd in november 2022.

Deze cursus is een tekstcursus en bevat geen video’s.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de (wijzigingen in de) herziene COS 315 en weet u wat dit betekent voor uw controlewerkzaamheden
 • kunt u de risicoanalyse vertalen naar de controleaanpak en daarmee een effectieve controleaanpak opzetten
 • heeft u kennis van en inzicht in de interne beheersing van organisaties in het kader van de jaarrekeningcontrole
 • kunt u de juiste onderzoekstechnieken inzetten om de interne beheersing te toetsen
 • beschikt u over de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om de algemene IT-maatregelen en applicatiecontroles, entiteitbrede beheersingsmaatregelen en IT-afhankelijke interne beheersingsmaatregelen en gebruikerscontroles effectief te toetsen
 • heeft u inzicht in het effect van bevindingen uit de toetsingen op de aard en diepgang van de gegevensgerichte controlewerkzaamheden en kunt u de strekking hiervan afgeven in de controleverklaring
 • weet u hoe u een EDP-auditor effectief inzet in de jaarrekeningcontrole
 • kunt u de uitgevoerde werkzaamheden adequaat vastleggen in het controledossier
 • kunt u effectief met uw cliënt communiceren over de bevindingen

Auteur

 • drs. Edwin van der Wösten RA

  Drs. Edwin van der Wösten RA is als partner verbonden aan het Compliancekantoor en als docent aan Business Universiteit Nyenrode. In de periode 2008 tot 2011 is Van der Wösten als senior toezichthouder werkzaam geweest bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zowel in de periode daarvoor als daarna in de openbare beroepspraktijk.

  Van der Wösten heeft specifieke expertise opgebouwd als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en compliance officer bij accountantsorganisaties. 

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten