Opbrengsten en voorzieningen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus staan twee verslaggevingsthema's centraal: opbrengsten en voorzieningen. In de eerste helft van de cursus behandelt dr. B. Kamp RA opbrengstverantwoording. Vanaf boekjaar 2022 geldt de vernieuwde versie van paragraaf 1 van RJ 270 ‘De winst-en-verliesrekening’, die in deze cursus centraal staat. Juist omdat opbrengstverantwoording zo’n bekend onderwerp is, begint de docent niet bij de basis. In plaats daarvan spitst hij zich toe op acht nieuwe elementen, waaronder: prestatieverplichtingen, garantie en licenties. Dit betekent dat de belangrijkste wijzigingen aan bod komen.

In de tweede helft van de cursus bespreekt de docent voorzieningen. Het basisprincipe voor het opnemen van voorzieningen wordt bepaald door de bekende drie relatief simpele criteria. Maar het toepassen daarvan is in de praktijk niet altijd zo eenduidig. De docent duidt de diversiteit van de praktijk ten aan zien van verlieslatende contracten, hoofdelijke aansprakelijkheid, groot onderhoud en waardering tegen contante waarde. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in RJ 270 'De winst-en-verliesrekening' per 2022, rondom o.a. prestatieverplichtingen, garantie, spaaracties en licenties.
 • heeft u een beter vaktechnisch gevoel bij het toepassen van de nieuwe richtlijn.
 • kunt u in uw praktijk betere afwegingen maken ten aanzien van het opnemen van voorzieningen en de daarvoor geldende criteria, in het bijzonder wat betreft verlieslatende contracten, hoofdelijke aansprakelijkheid, groot onderhoud en waardering tegen contante waarde.

Auteur

 • dr. Bart Kamp RA

  Dr. Bart Kamp RA is hoofd Financiële verslaggeving van het Bureau Vaktechniek van BDO en hoofddocent aan de accountantsopleiding van Tilburg University. Eerder was hij lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving, en lector aan de Fontys Hogeschool voor Financieel Management.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten