AVG: gegevens verwerken en risico's beperken

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het verwerken van persoonsgegevens is de laatste jaren steeds meer geautomatiseerd en dat heeft invloed op de informatiebeveiliging. In deze cursus bespreken Menno Weij en Femke Schemkes een aantal onderwerpen waar men in de praktijk vaak mee geconfronteerd wordt. Aan de orde komen de AVG basics en wordt er dieper ingegaan op de AVG en cybersecurity. Waarna de docenten de wereld van de datalekken bespreken. Hoe herkent u deze en wanneer moeten ze gemeld worden? En hoe dient u in uw eigen organisatie om te gaan met gegevens van klanten en gegevens van eigen medewerkers?

Deze cursus is ontwikkeld in november 2023. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • bent u bekend met de basics van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • kunt u bijzondere en gevoelige persoonsgegevens onderscheiden
 • kunt u een datalek herkennen en opzoeken hoe u moet beoordelen of deze gemeld moet worden.
 • weet u wanneer u een verwerker of verwerkingsverantwoordelijke bent en of een verwerkersovereenkomst nodig is.
 • bent u bekend met concrete bewaartermijnen voor gegevens van het eigen personeelsbestand en klanten
 • weet u van aandachtspunten rondom de AVG bij dossiervorming en controle
 • weet u hoe u binnen de lijnen van zowel de AVG als de Wwft kleurt
 • ziet u door de AVG-bomen het bos weer

Auteur

 • mr. Menno Weij

  Menno Weij studeerde civiel- en strafrecht aan de Universiteit Leiden, rondde in 2001 de opleiding ICT-recht af aan de Grotius academie en vervult een bestuursfunctie bij Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (VIRA). Menno Weij is partner Tech & Privacy Law bij BDO Legal en gespecialiseerd in ICT-recht, Outsourcing, e-Commerce, Privacy alsmede in auteurs- en merkenrecht. Bij deze laatste twee specialisaties ligt vooral de nadruk op software en op internet gerelateerde aspecten. Menno Weij is tevens oprichter van de start up: Vraag Hugo. Hier kunt u terecht voor voorbeelden van een verwerkersovereenkomst en voor andere diensten.  

   

 • mr. Femke Schemkes

  Femke Schemkes is sinds 2021 werkzaam in het team Tech & Privacy bij BDO Legal waarbij zij zich specialiseert in de juridische aspecten van technologie. Zij ondersteunt en adviseert op het gebied van Privacy en AVG en Intellectuele Eigendom. Daarnaast is zij betrokken bij het Tijdschrift voor Internetrecht.  

  Femke heeft haar masters Rechtsgeleerdheid en Law and Technology afgerond aan Tilburg University. Na haar studie is zij daar werkzaam geweest als docent en onderzoeker waarbij zij doceerde in privaatrechtelijke vakken en het privacy- en intellectueel eigendomsrecht.
   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten