RJ voor het mkb - belangrijkste wijzigingen 2023

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze korte cursus staat Carel Verdiesen stil bij de belangrijkste wijzigingen in de RJ voor de jaarrekening 2023. Aan bod komen:

 • Uiting 2023-03 en 2023-13 inzake continuïteit
 • Uiting 2023-04 inzake classificatie financieel instrument
 • Uiting 2023-08 inzake intercompany transacties
 • Uiting 2023-09 met diverse commentaren op eerdere bundels
 • Uiting 2023-10 inzake geldmiddelen in het kasstroomoverzicht


Deze cursus is opgenomen in januari 2024.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van alle relevante wijzigingen in de RJ voor de jaarrekening 2023 van mbk-ondernemingen

Auteur

 • Carel Verdiesen AA

  C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de mkb-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, NV COS, verslaggeving en kwaliteitssystemen. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor assistent accountants.
 • Ruim 95 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten