Intercompany transacties in de jaarrekening

Informatie

De verwerking van intercompany transacties in de jaarrekening is materie die vaak aan de orde is bij ondernemingen. Het is echter geen makkelijke kost en kent ook relatief weinig wet- en regelgeving. Teneinde helderheid te schetsen over de verwerking van intercompany transacties en overzicht te bieden is deze cursus ontwikkeld. Om handvatten te bieden bij het maken van de relevante verslaggevingstechnische keuzes is een aantal veel voorkomende vraagstukken opgenomen en van een uitwerking voorzien.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • Bent u in staat om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten intercompany transacties. 
  • Doorziet u de consequenties van intercompany transacties voor de geconsolideerde en en-kelvoudige jaarrekening.
  • Heeft u inzicht in de wijze waarop  transacties onder gemeenschappelijke leiding moeten worden verwerkt in zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige jaarrekening. 

Auteur

  • dr. B. Kamp RA

    Dr. Bart Kamp RA is hoofd Financiële verslaggeving van het Bureau Vaktechniek van BDO en lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Eerder was hij verbonden aan de accountantsopleiding van de Universiteit van Tilburg, lector aan de Fontys Hogeschool voor Financieel Management.