Fiscaal Journaal november 2019

Informatie

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Sylvester Schenk loodst u door alle belangrijke nieuwtjes in de fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Pieter Seegers. Samen bespreken zij de ontwikkelingen op het gebied van een aantal van de volgende onderwerpen:

 • beëindigingsvergoeding geen vergoeding geleden immateriële schade
 • meer dan 100% box 3-heffing geen buitensporige last
 • woning in aanbouw geen eigen woning meer
 • bij WOZ-waardering geen ingroeibeleid toegestaan
 • tariefmaatregel alimentatieverplichtingen
 • samenstelbepaling voor de KIA bij samenwerkingsverbanden
 • kinderopvangtoeslag bij niet volledig betaalde kosten
 • aftrekbaarheid zorgkosten na overlijden belastingplichtige
 • proefprocedures agrarische aanhorigheden

Daarnaast wordt er in het terugkerende item Box 11 ingezoomd op fiscaal vermaak en is er een korte special over agrarische aanhorigheden.

Deze cursus is opgenomen in november 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u weer op de hoogte van de belangrijkste fiscale actualiteiten
 • weet u hoe een vergoeding voor immateriële schade in de heffing betrokken wordt
 • weet u wanneer een last in de rechtspraak als buitensporig wordt beschouwd
 • kent u de risico’s van het stilvallen van bouwwerkzaamheden voor de eigenwoningregeling
 • kunt u uw cliënt adviseren over het aanvechten van WOZ-waardering in geval van ingroeibeleid
 • kunt u uw cliënt adviseren over de tariefmaatregel voor de alimentatieverplichting
 • kunt u uw cliënt adviseren over het gebruik van de KIA in samenwerkingsverbanden
 • weet u hoe de Belastingdienst omgaat met kinderopvangtoeslag wanneer niet alle kosten voor kinderopvang zijn betaald
 • kent u het belang van het tijdig betalen van zorgkosten in het licht van aftrekbaarheid
 • kunt u uw cliënt adviseren bij de verhuur van zijn woning of tuinhuis
 • weet u wat de consequenties voor het hele MKB zijn van de uitspraken over aanhorigheden in de landbouw

Auteur

 • mr. S.F.J.J. Schenk RB

  Sylvester Schenk is sinds 1987 werkzaam in de fiscale praktijk en was van 1999-2017 verbonden aan Flynth adviseurs en accountants, in de laatste periode als directeur Wetenschappelijk bureau en daarvoor als directeur Fiscale Zaken. In de periode 2006-2014 heeft hij de voorzittersrol binnen het Register Belastingadviseurs vervuld. Hij is hoofdredacteur van het RB-vakblad Het Register alsmede van het Fiscaal Praktijkblad en het Land- en Tuinbouwbulletin. Met ingang van mei 2017 is Sylvester directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs

 • mr. P.L.F. Seegers

  Pieter Seegers studeerde fiscaal recht aan de universiteit van Tilburg. Van 1992 tot 1998 was hij werkzaam in de fiscale adviespraktijk. Van 1998 tot heden is hij als inspecteur werkzaam bij de Belastingdienst. Hij is voorzitter van het Platform landbouwnormen. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden geeft hij  regelmatig cursussen en trainingen. Hij schrijft veel artikelen en een tweewekelijkse column. Ook is hij auteur van diverse fiscale boeken en gespecialiseerd in de fiscaliteit rondom het MKB en de agrarische sector.