Fiscaal Journaal juni 2019

Informatie

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Sylvester Schenk loodst u door alle belangrijke nieuwtjes in de fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Jeroen Rheinfeld. Samen bespreken zij de ontwikkelingen op het gebied van een aantal van de volgende onderwerpen:

 • een uitspraak van de Hoge Raad over het forfaitair rendement in box 3
 • de laatste halfjaarsrapportage van de Belastingdienst
 • de toekomst van de fiscale aftrek van studiekosten
 • de bewaarplicht van hypothecaire bewijsstukken 
 • de geruisloze terugkeer en het belang van het overgangstijdstip
 • lidmaatschapsrechten VvE en box 3
 • de overdrachtsbelasting bij een tot woning getransformeerde balletzaal

Daarnaast wordt er in het terugkerende item Box 11 ingezoomd op fiscaal vermaak en is er een korte special waarin Jeroen Rheinfeld een actueel fiscaal onderwerp onder de loep neemt.

Deze cursus is opgenomen in juni 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u aangeven hoe de Hoge Raad denkt over de haalbaarheid van het forfaitaire rendement in box 3
 • kunt u benoemen wat er in de laatste halfjaarsrapportage staat van de Belastingdienst en wat er gaat veranderen in toekomstige rapportages
 • kunt u aangeven hoe het lidmaatschapsrecht van de Vereniging van Eigenaars gekwalificeerd wordt met betrekking tot box 3
 • kunt u aangeven wat er in de toekomst gaat gebeuren met de fiscale aftrek studiekosten en het STAP-budget
 • kunt u aangeven wat de fiscale historie is omtrent kruislings schenken en hoe de overheid hier over denkt
 • kunt u belangrijke jurisprudentiële ontwikkelingen benoemen op het gebied van bijvoorbeeld het verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting, hypothecaire bewijsstukken en onzakelijke leningen

Auteur

 • mr. S.F.J.J. Schenk RB

  Sylvester Schenk is sinds 1987 werkzaam in de fiscale praktijk en was van 1999-2017 verbonden aan Flynth adviseurs en accountants, in de laatste periode als directeur Wetenschappelijk bureau en daarvoor als directeur Fiscale Zaken. In de periode 2006-2014 heeft hij de voorzittersrol binnen het Register Belastingadviseurs vervuld. Hij is hoofdredacteur van het RB-vakblad Het Register alsmede van het Fiscaal Praktijkblad en het Land- en Tuinbouwbulletin. Met ingang van mei 2017 is Sylvester directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs

 • mr. dr. J.W.A. Rheinfeld

  Mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld is sinds 2018 als vennoot aan FBN verbonden. Hij is als adviseur en docent gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Tevens is Rheinfeld verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht te Wageningen. Ook is hij redactielid van de Notarisklerk, is hij vaste medewerker van de FBN-redactie en is hij hoofdredacteur van het Land- en Tuinbouw Bulletin. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht.

  Sinds 2004 publiceert Rheinfeld regelmatig in (agro-)juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak.