Focus op Boxhoppen 2019

Informatie

In deze editie van Focus op gaan mr. G. de Jong en mr. A.M.A. de Beer in op de ontwikkelingen rondom boxhoppen. De nadruk ligt hierbij niet alleen op het verschuiven van vermogen, maar ook vooral op het maken van een afgewogen keuze voor een bepaalde box. Na een korte introductie over het nut van boxhoppen, hoe om te gaan met de peildatum en kapitaalstortingen in de bv, behandelen zij boxhoppen met een ofgr, hoe om te gaan met een tbs-lening en hoe er kan worden geschoven met de eigenwoninglening. Dat laatste ook in samenhang met het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap. Ook bekijken zij hoe de BOR kan worden geoptimaliseerd door boxhoppen en hoe de box 3-grondslag kan worden verlaagd.

Deze cursus is opgenomen in juni 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u benoemen wat het nut is van boxhoppen
 • kunt u de aandachtspunten met betrekking tot de peildatum benoemen
 • kunt u benoemen welke overwegingen spelen bij een kapitaalstorting in de bv
 • kunt u benoemen welke aandachtspunten spelen bij het boxhoppen bij een ofgr
 • kunt u de aandachtspunten van de tbs-lening bij het boxhoppen benoemen
 • kunt u benoemen hoe u de box 3-grondslag kunt verlagen en de BOR kunt optimaliseren door middel van boxhoppen
 • kunt u benoemen welke gevolgen het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap (in zijn huidige vorm) heeft voor boxhoppen

Auteur

 • mr. G. de Jong

  Geert de Jong is partner / belastingadviseur bij Grant Thornton. Daarnaast is Geert Hoofd Bureau Vaktechniek Fiscaal. Geert werkt sinds september 2006 bij Grant Thornton. Daaraan voorafgaand was hij 14 jaar in dienst bij twee Big 4-kantoren. 
  Geert adviseert hoofdzakelijk middelgrote en grotere familiebedrijven. Zijn specialismes zijn bedrijfsopvolging en herstructurering. Hij heeft veel specifieke ervaring opgedaan met advisering op het gebied van de bedrijfsopvolgingsregelingen (Successiewet en Wet IB) en fusies en splitsingen. 
  Geert publiceert geregeld artikelen in fiscale vakbladen en schrijft blogs voor o.a. Accountant.nl en Alphen INTO BUSINESS. Verder verzorgt hij regelmatig presentaties en trainingen. 
  Geert is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Daarnaast is Geert voorzitter van de Rotaryclub Alphen aan den Rijn.

 • mr. A.M.A. de Beer

  Mr. Almer M.A. de Beer is werkzaam bij het bureau vaktechniek fiscaal, Grant Thornton. Hij houdt zich vooral bezig met de fiscale problematiek bij ondernemers en dga's. Daarnaast publiceert hij geregeld in fiscale vakbladen en verzorgt hij fiscale cursussen.