Gevolgen voor de erf- en schenkbelasting van erfopvolging in de ondernemingssfeer

Informatie

In deze cursus wordt voornamelijk ingegaan op de fiscale en civielrechtelijke gevolgen van een bedrijfsopvolging binnen en buiten de familiesfeer ten gevolge van het overlijden van de ondernemer of de grootaandeelhouder in een 'eigen' bv (aanmerkelijkbelanghouder).

Er zal worden gekeken naar de fiscale gevolgen voor de toepassing van de Successiewet. Dat daarbij de erfbelasting op de voorgrond staat spreekt dan vanzelf. Er wordt echter ook enige aandacht geschonken aan de schenkbelasting omdat de meeste bedrijfsopvolgingen bij leven plaatsvinden. Ook dan kan sprake zijn van mogelijke belastingheffing als er voor een onzakelijke prijs wordt overgedragen, wat in de familiesfeer regelmatig voor zal komen. De stof wordt aan de hand van een casus behandeld, waarbij af en toe ook afwijkingen van de uitgangspositie behandeld worden om duidelijk te maken wat de fiscale mogelijkheden en risico’s zijn.

In deze cursus wordt ook enige aandacht besteed aan de heffing van Inkomstenbelasting. Om de omvang van de cursus behapbaar te houden is er gekozen voor een gedegen behandeling van één belastingwet. Mogelijk zal in de toekomst een aansluitende cursus worden aangeboden over de gevolgen voor de inkomstenbelasting van een bedrijfsopvolging bij leven of bij overlijden.

Voor wat betreft de civielrechtelijke kant van de zaak wordt er gekeken naar de verschillende mogelijke testamentsvormen en het wettelijk erfrecht. Een mogelijke onderbedeling van erfgenamen die de onderneming niet toebedeeld krijgen kan tot complicaties leiden die de hele bedrijfsopvolging in gevaar brengen. Daarom wordt dit onderdeel nadrukkelijk in de beschouwing betrokken.

Deze cursus is geactualiseerd in maart 2019.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • hebt u inzicht in de problematiek van de waardering van ondernemingsvermogen; 
 • hebt u inzicht in de bijzondere fiscale fictiebepalingen die bij vererving en schenking van ondernemingen van toepassing kunnen zijn;
 • bent u op de hoogte van de voor dit onderwerp relevante rechtspraak;
 • kunt u een afweging maken tussen een geruisloze doorschuiving of afrekenen;
 • bent u op de hoogte van het belang van een goed testament en de eventuele gevolgen van het ontbreken daarvan;
 • hebt u inzicht in de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van de Successiewet;
 • bent u zich bewust van het belang van een juiste civielrechtelijke voorbereiding van de bedrijfsopvolging, zowel vanwege de fiscale als vanwege de civielrechtelijke consequenties.

Auteur

 • mr. N.J. Schutte

  Nico Schutte is sinds meer dan 25 jaar als docent verbonden aan de sectie Belastingrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij specialiseert zich daar in de onderdelen Formeel belastingrecht en Successierecht. Daarnaast is Nico Schutte sinds vele jaren werkzaam als adviseur voor Deloitte voor onder andere de afdeling Private Client Services. Nico Schutte heeft onder meer gepubliceerd over de al dan niet gewenste gevolgen van de laatste wijzigingen van de Successiewet.

 • mr. M.J. de Vries

  Mark de Vries werkt al meer dan 25 jaar als docent bij de sectie belastingrecht van de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarnaast parttime als kandidaat-notaris en bij verschillende belastingadvieskantoren gewerkt. Successierecht en estateplanning zijn enkele vakken waarin hij doceert. Mark de Vries is thans mede verbonden aan Elan notarissen.