Focus op Huwelijksvermogensrecht 2019

Informatie

In deze cursus bespreken prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg (hoogleraar Familievermogensrecht Universiteit Leiden) en mr. A.N. Labohm (senior raadsheer Gerechtshof Den Haag) relevante en actuele onderwerpen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Aan de orde komen twee zeer recente arresten van de Hoge Raad. De uitspraak van de Hoge Raad van 5 april 2019 inzake vergoedingsrechten en de betekenis daarvan voor de praktijk en de uitspraak van de Hoge Raad van 19 april 2019 met betrekking tot het overgangsrecht inzake de Wet beperking Wettelijke gemeenschap van goederen. Besproken worden daarbij de gevolgen voor samenwonenden die gaan trouwen en het bezit van voorhuwelijkse ondernemingen.

Preview

 

Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

 • Bent u bekend met de (fiscale) gevolgen van vergoedingsrechten.
 • Heeft u inzicht in de gevolgen voor de praktijk van het arrest van de Hoge Raad van 5 april 2019.
 • Kunt u beschrijven wanneer echtgenoten jegens de gemeenschap geen aanspraak meer maken op vergoedingsvordering.
 • Heeft u inzicht in het Overgangsrecht en de Wet beperking: HR 19 april 2019.
 • Heeft u inzicht in situaties met gemeenschappelijke schulden in relatie tot de Wet beperking wettelijke gemeenschap.
 • Kunt u de voordelen beschrijven van huwelijkse voorwaarden indien samenwonenden met elkaar gaan trouwen.
 • Heeft u inzicht in het nut van een preambule in de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden.
 • Heeft u inzicht in de eenmanszaak, personenvennootschap en BV in relatie tot het huwelijk.

Auteur

 • prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

  Tea Mellema-Kranenburg is hoogleraar Familievermogensrecht aan de Universiteit Leiden en notaris bij Verhees Notarissen te Katwijk. Daarnaast is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en (hoofd)redacteur van diverse vakbladen waaronder het Tijdschrift Erfrecht en Juridische Berichten voor het Notariaat

 • mr. A.N. Labohm

  Alexander Labohm is senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag, is een veelgevraagd docent op het gebied van het familierecht en heeft diverse publicaties op het gebied van het familierecht op zijn naam staan.