AVG: wat moet en wat mag?

Informatie

Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet, de ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’ (AVG). Met de komst van de AVG is afscheid genomen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die sinds 2001 in Nederland van kracht was. 

Organisaties hebben nu meer verantwoordelijkheden en zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens nauwkeurig moeten documenteren. Personen van wie de gegevens worden verwerkt, hebben meer rechten. Boetes op niet-naleving van de wet zijn verhoogd en organisaties kunnen gehouden worden een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen en een Privacy Impact Assessment uit te voeren. Verder is van belang dat de regels omtrent datalekken in de AVG nét weer anders zijn dan die uit de Wbp. Ook daar zult u dus rekening mee moeten houden.

In deze cursus begint mr. M. Weij bij de basis: welke verschillende soorten persoonsgegevens zijn er en welke rollen zijn er te onderscheiden voor degenen die met die gegevens moeten werken? Wat wordt er vastgelegd in een verwerkersovereenkomst? Vervolgens gaat hij in op het juridisch kader, waarbij de grondslag, bewaartermijn, informatieplicht en de rechten van betrokkenen en dataportabiliteit aan bod komen. Ook behandelt de docent hier de aandachtspunten bij het veilig versturen van privacygevoelige informatie. Tot slot zet de docent de nieuwe verplichtingen op een rijtje en bespreekt hij de mogelijke sancties.

Deze cursus is geactualiseerd in mei 2018.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kunt u de verschillende soorten persoonsgegevens onderscheiden;
 • kunt u de verschillen benoemen tussen een betrokkene, een verantwoordelijke en een verwerker, en weet u welke eigenschappen en verantwoordelijkheden bij deze verschillende rollen horen; 
 • weet u wat een verwerkersovereenkomst is en wanneer deze nodig is;
 • weet u welke juridische grondslagen een rol spelen in de omgang met persoonsgegevens;
 • weet u waar u op moet letten met betrekking tot de bewaartermijn;
 • weet u wat er onder uw informatieplicht valt en welke rechten betrokkenen hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens;
 • weet u wat de aandachtspunten zijn bij de beveiliging van het verzenden, de opslag en de toegang tot persoonsgegevens;
 • weet u aan welke nieuwe verplichtingen van de AVG u moet voldoen en welke sancties er tegenover overtredingen kunnen staan.

Auteur

 • mr. M. Weij

  Menno Weij studeerde civiel- en strafrecht aan de Universiteit Leiden, rondde in 2001 de opleiding ICT-recht af aan de Grotius academie en vervult een bestuursfunctie bij Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (VIRA). Menno Weij is partner Tech & Privacy Law bij BDO Legal en gespecialiseerd in ICT-recht, Outsourcing, e-Commerce, Privacy alsmede in auteurs- en merkenrecht. Bij deze laatste twee specialisaties ligt vooral de nadruk op software en op internet gerelateerde aspecten. Menno Weij is tevens oprichter van de start up: Vraag Hugo. Hier kunt u terecht voor voorbeelden van een verwerkersovereenkomst en voor andere diensten.